Kartläggning av Eggaspåret 22Km

Under Kristi himmelfärdsdag samlades tre stigcyklister i Skålsjögården för att cykla Eggaspåret 22Km.
Innan avfärd så hade vi förberett med kartor över området, då vi var osäkra hur bra uppmärkt leden var.
Enligt Skålsjögårdens spårsystem så är Eggaspåret uppdelat i fem olika distanser; 7.5, 10, 15, 22 och 30Km. Alla distanser är märkt med svart/vit markering. Dock så saknas det bra uppmärkning där dom olika distanserna delar sig, här kom kartan till sin hjälp.
Överlag så är 22Km bra markerad (d.v.s med svart/vit markering) men håll ögonen öppna då vissa av markeringarna har ramlat ner eller är vända åt fel håll.

Stig efter rullstensåsen Eggåsen

Stig efter rullstensåsen Eggåsen

Naturen omkring Eggaspåret är väldigt fin och Hälsingeskogarna visar upp sig från sin bästa sida.
Kvalitén på stigen varierar från väldigt fin och lätt cykling till där du får gå med cykeln genom igenväxt led.
Det finns även en hel del vindfällen som ligger på leden samt att skogsaverkning har satt sina avtryck.

Härlig singletrack nedför

Härlig singletrack nedför

Bro över ån som förbinder Sör-Flugen med Häsbosjön.

Bro över ån som förbinder Sör-Flugen med Häsbosjön.

Efter Eggaspåret så ringlar sig flertal åar, bland annat Häsboån. Det finns broar över dessa åar men var uppmärksam att dessa broar är gamla och saknar underhåll. När vi cyklade leden så stannde vi och gick över de flesta broar.

Uppför på Eggåsen

Uppför på Eggåsen

Sammanfattningsvis så är Eggaspåret en rolig led att cykla och som bjuder på en fin naturupplevelse.

Tips efter leden!

  • Stanna till vid Stordammen och cykla nedför grusbranten
  • Titta på den fridlysta gran efter ca 12Km, utmarkerad som ”Stor gran”

Kommande kartläggning

Jobbar med att få upp denna hemsida samt att vi gör en inventering på vilka stigar som kommer att kartläggas.
Med kartläggas så innebär det att stigen skall cyklas med GPS och GPS-datan används senare för att lägga upp stigen på Trailforks.
Trailforks är ett global stig databas där man som användare kan lägga in nya stigar, avlägga rapporter om stig status, ladda upp bilder/video, m.m.
Vill du veta mer om Trailforks så besök www.trailforks.com och ladda ner deras app för Android och iOS.

I våran inventering på kommande kartläggningar av stigar i Ovanåker, så ligger följande stigar:

Skålsjögården / Eggaspåret
Alfta / Vikebergsleden
Annefors / Finnskogsleden
Knåda / Torparleden
Har du förslag på fler stigar så lämna oss ett meddelande här eller på våran Facebook grupp.